ZÁPIS NA JÚN 2019 SPUSTENÝ

Milí rodičia,

dovolujeme si Vás pozvať na kurzy plávania s Vašími ratolesťami.

Zápis na JÚNOVÉ kurzy plávania JE SPUSTENÝkončí 24.5.2019.

Termín kurzu je od 3.6. – 28.6.2019

Frekvencia kurzov  2x do týždňa :

KOMBINÁCIA KURZOV PONDELOK / STREDA 8 lekcií + 3 náhrady:

KOMBINÁCIA KURZOV UTOROK/ ŠTVRTOK  8 lekcií + 3 náhrady:

  • Cena kurzu :
  • A2 začatočníci a A4 mierne pokročilí- 120€
  • A5 pokročilí – 136€

začiatočník je každé dieťa vo veku od 4 mesiacov – 5 rokov, ktoré u nás ešte neabsolvovalo žiadný kurz

mierne pokročilý je každé dieťa, ktoré u nás absolvovalo iba JEDEN  ucelený kurz

pokročilý je každé dieťa, ktoré u nás absolvovalo min. 2 a viac ucelených kurzov

NÁHRADY SÚ PLÁTNE PO NASLEDUJÚCE 3 MESIACE OD UKONČENIA KURZU, V KTOROM VZNIKLI.

V MESIACI JÚN 2019 NEPLÁNUJEME OTVÁRAŤ SOBOTNÉ KURZY PLÁVANIA.

V prípade záujmu nás kontaktuje telefonicky : +421 /911 860 688, alebo e-mailom: bratislava@wbc.sk

Tešíme sa na Vás